Халета

ЛЮБ И СИНОВЕ ООД изработва различни видове метални конструкции и халета, подходящи за складови и производствени сгради, търговски помещения и др. Конструкциите могат да се облицоват със сандвич панели, поцинкована ламарина, поликарбонатни плоскости и други материали които притежават топло, шумо и хидроизолационни качества. Металните халета са високо ефективни строителни конструкции с по-ниска стойност от аналогичните стоманобетонни сгради и със значително по-кратък срок на изпълнение.

Промишлено хале,  с. Манолово

Промишлено хале, с. Манолово

Промишлено хале, Карлово

Промишлено хале, Карлово

Промишлено хале, Пирдоп

Промишлено хале, Пирдоп

Промишлено хале, с. Манолово

Промишлено хале, с. Манолово