Селскостопански инвентар

Произвежданите от ЛЮБ И СИНОВЕ плугове и култиватори са проектирани в съответствие с действащата Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, въвеждаща Директива 2006/42/ЕО в сила от 29.12.2009г.и отговарят на изискванията за безопасност, съгласно следните хармонизирани стандарти: 1. БДС EN ISO 4254-1:2009 Земеделска техника.Безопасност. Общи изисквания. , 2. БДС EN ISO 12100-1:2004 Безопасност на машините. Основни положения. Общи принципи за проектиране/разработване. Част1:Основна терминология, методология. 3. БДС EN ISO 12100-2:2004 Безопасност на машините. Основни положения. Общи принципи за проестиране/разработване. Част2:Технически принципи. Изпитанията за безопастност са извършени в акредитирана лаборатория при ЦИЗГТРЧ – Русе.

Плуговете и култиваторите са проектирани да бъдат агрегатирани към трактори с мощност от 15 до 35 конски сили, като при заявка могат да се изработят за по- големи. За да се използва ефективно мощността на енергетичното средство фирмата предлага фамилия плугове е еднакви работни тела,просвет под рамата и опорни колела, но с различан брой плужни тела. Към плуга има възможност да се поставят различни типове работни органи, а при заявка плуговете може да се комплектоват с различни видове лемежи. Култиваторите са съоръжени с триточкова навесна система. Могат да се използват при всички типове почви, на равни полета и на наклонени до 10 градуса.

При заявка ЛЮБ И СИНОВЕ може да изработи инвентар съобразен с нуждите на потребителя.

Плугове

Плугове

Култиватори

Култиватори

Други

Други

Показаните изделия са изработени от "Люб и Синове" ООД с гаранция за качество, произход и цена. При поръчка на продукти от галериите в сайта, Вие получава това, което е илюстрирано или модификация по Ваш избор и вкус.